Desse vil bli leiar for veg og vatn i Skjåk

Det har vore lyst ut stilling som driftsleiar for veg, vatn og avlaup i Skjåk kommune.

Kommunal veg: Det har meldt seg sju søkjarar til stillinga som driftsleiar for mellom anna kommunale vegar i Skjåk kommune.  Foto: Hans Erik Kjosbakken

Nyheiter

Til stillinga som driftsleiar har det meldt seg sju søkjarar. Desse er:

Kjell Palmer Rusten (vaktmeister, Skjåk), Bjørn Bøye (offshorearbeidar, Skjåk), John-Arve Nordvik (isolatør, Bøverdalen), Simen Stokke (formann, Garmo), Lars Kurt Haugen (prosjektingeniør, Skjåk), Andreas Hovde Bø (Trondheim/Lom) og Mahmood Ayaz (arbeidsledig, Ås).