Desse vil bli leiar for veg og vatn i Skjåk

Det har vore lyst ut stilling som driftsleiar for veg, vatn og avlaup i Skjåk kommune.

Kommunal veg: Det har meldt seg sju søkjarar til stillinga som driftsleiar for mellom anna kommunale vegar i Skjåk kommune.  Foto: Hans Erik Kjosbakken

Nyheiter

Til stillinga som driftsleiar har det meldt seg sju søkjarar. Desse er: