Gåveutdeling frå Skeimo-fondet:

Pengar til hest og skyting

Det har vore andre gongs utdeling frå Skeimo-fondet.

Skeimo-fondet: Edvard Haugen, Rønnaug Sæther og Lars Kurt Haugen i Skjåk pistolklubb (til høgre), fekk gåvestipend frå Skeimo-fondet representert ved Siri Høsteng-Haugen og Øyvind Tengesdal.  Foto: Hans Erik Kjosbakken

Nyheiter

Da Skeimo fusjonerte med Coop Innlandet i 2016 vart det sett av eit fond på 300.000 kroner som skal koma born og unge i Skjåk til gode.