Søkjer som kommunalsjef

Mona Sveen er ein av seks søkjarar til stillinga som kommunalsjef for barnehage og utdanning.

Har søkt: Mona Sveen som i dag er folkehelsekoordinator i Vågå kommune, er ein av seks søkjarar til stillinga som kommunalsjef for barnehage og utdanning.   Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Det har meldt seg ti søkjarar til to kommunalsjefstillingar i Vågå kommune.