Næringsareal ved Grønsletta

Vågå kommune skal utgreie eit areal for næring aust for Grønsletta.

Grønsletta: Vågå kommune skal utgreie eit areal for næring aust for crossbana på Grønsletta.   Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Ordførar Iselin Vistekleiven la i siste formannskapsmøte fram sak om utgreing av eit område aust for crossbana på Grønsletta til næringsareal.