Næringsareal ved Grønsletta

Vågå kommune skal utgreie eit areal for næring aust for Grønsletta.

Grønsletta: Vågå kommune skal utgreie eit areal for næring aust for crossbana på Grønsletta.   Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Ordførar Iselin Vistekleiven la i siste formannskapsmøte fram sak om utgreing av eit område aust for crossbana på Grønsletta til næringsareal.

Vågå kommune har for lite næringsareal tilgjengeleg og har ein konkret førespurnad på det aktuelle området.