Trur på ei god framtid for landbruket

Det er mange som ser mørkt på framtida til distriktslandbruket, men slik tenkjer dei ikkje på garden Graffer i Lom. Dei satsar og byggjer nytt fjøs for sju millionar kroner.

Satsar: Far og dotter, Hans og Hilde Graffer, har tru på landbruksnæringa. Nå byggjer dei nytt fjøs til om lag 7 millionar kroner.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Eit nytt fjøs er i ferd med å reise seg. Det er bygt heilt inntil det gamle fjøset, er 600 kvadratmeter stort – og har ein prislapp på om lag 7 millionar kroner. Å bestemme seg for å satse så hardt sat ganske langt inne, vedgår Hans Graffer.

Fekk klåre meldingar

– Eg måtte ta nokre runder med meg sjølv, ja. Dersom ikkje dotter mi hadde vore interessert i å ta over, hadde eg truleg ikkje gått i gang med dette. Men Hilde gjekk verkeleg inn for det. Ho gav meg vel eigentleg ganske klåre meldingar om at det måtte byggjast, smiler Hans og legg til at også sambuaren Mari Anne var positiv til byggjeplanane.