Finna har herja hardt gjennom tida

Storofsen i 1789, vårflaumen i 1860 og flaumen i 1938, var ikkje noko mot Digerofsen i 1348, da Finna tok nytt far.
Nyheiter

Opp gjennom historia har Finna yppa seg og skremt folk i Vågåmo. Flaumen i 1938 og Storofsen i 1789, var ikkje noko mot Digerofsen i 1348.