REPORTASJE:

Han snur kvar stein og ser det store i det små, Arne Fjellberg, entomologen «frå» Vågå

Dei er truleg mange, munnhella og ordtaka som kan brukast om Arne Fjellberg, og han ser slett ikkje stort på ting. Eller er det nettopp det han gjer?

Natur: – La naturen koma til deg, seier Arne Fjellberg, stadig på leit etter nye artar anten det er insekt eller mosar. Tidleg i oktober fann han sanneleg ein ny spretthaleart, i ein graskomposthaug rett utanfor stuguveggen i Lykkja.  Foto: Hans Erik Kjosbakken

Smått? Det er berre du som er så stor!

Nyheiter

Dreg vi det langt nok, og det vil vi, kan vi kalle han ottadøl gjennom 40 år.