Nytt treningssenter i Skjåk

Det blir arbeidd med å etablere eit nytt og moderne treningssenter i det gamle «snikkeriet» i Bismo.

Treningssenter: Her, i det såkalla «snikkeriet» i Bismo, blir det arbeidd med å etablere eit topp moderne treningssenter.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Skjåk kommune har i lang tid hatt planar om å renovere Skjåkhallen, men det kan bli ei økonomisk utfordring.