Skjåkværar bak nyetablering:

Her opnar ny butikk i desember

I lokala etter Ottadalen Installasjon på Bergom i Lom, opnar Hunter Motor AS butikk i desember.
Nyheiter

Det er brørne Arild og Stein Kenneth Fallingen frå Skjåk som skal opne butikk med eit variert utval av varer som ikkje er å få i Ottadalen elles.