Rømlingane er heime att

Svært gledeleg beskjed torsdag føremiddag: Buhundane Tatri og Tessa er heime att.
Nyheiter

Dei to, «bestemor» og «barnebarn», har vore på rømmen heilt sidan laurdag. Kvar dei har vore, er det ingen som veit.

Dei dukka berre opp att nå – heime, på Brimi i Vårdalen.

Alt ser ut til å vera i orden med dei to rømlingane.