Har nokon sett Tatri og Tessa?

To hundar er sakna frå Garmo.

Tatri og Tessa: Desse to er sakna frå heimen sin i Vårdalen.  Foto: Privat

Nyheiter

Buhundane Tatri og Tessa har vore borte frå Brimi i Vårdalen sidan høgstdag laurdag.

Det er ikkje fyrste gongen «bestemor» og «barnebarn» har stukke av, men eigaren vil sjølvsagt ha dei heimatt denne gongen òg.

Ta kontakt med Fjuken om du har sett dei to rømlingane.