Storstila jubileumsfest for samfunnshuset

I 60 år har Lalm samfunnshus vore eit samlingspunkt for lalmingar og andre. Laurdag var det feiring.
Nyheiter

Det var Lalm samfunnshus, Lalm musikkforening og Lalm vel og grendeutvikling som var ansvarlege for arrangementet «Lyden av Lalm» laurdag, der 60-årsjubilanten Lalm samfunnshus vart feira.