Med fjelloppsynet på stamfiske

Stamfisket på Lemonsjøen kan vera ein kald affære for karane i Vågå fjellstyre.
Nyheiter

Frå midten av oktober og ti dagar framover er fisken på Lemonsjøen gytemoden. Da hastar det for fjelloppsyna Erik Myrum og Knut Øyjordet i Vågå fjellstyre å få sett garn for årets stamfiske.