Sjårdalen samfunnshus fyller 60 år

Sjårdalen samfunnshus i Vågå har vore eit viktig samlingspunkt for grenda sine innbyggjarar, lag og foreiningar sidan 1958.

Komiteen: Festkomiteen legg opp til eit storstila 60-årsjubileum.  Foto: Privat.

Nyheiter

Den 24. november blir det storstila 60-årsjubileum. Det er samfunnshuset sjølv som inviterer nåverande og utflytta sjårdølar til jubileumsfest.

Arrangementskomiteen og aktørar frå Sjårdalen Amatørteaterlag har lagt opp til ein kveld med historiske attendeblikk, underhaldning, fire-rettars middag, og festmusikk - alt med preg frå 50-talet og fram til i dag.

Magnar og Øystein Bakke leier gjestane gjennom kvelden, medan Thomas Bakke og Svein Rune Damstuen spelar til dans.

Arrangementet er eit lukka lag med påmeldingsfrist 10. november.