Vegen open att

Riksveg 15 er open etter stenging på fjellet.
Nyheiter

Riksveg 15 over fjellet var ein periode stengt etter eit trafikkuhell.

Statens vegvesen melder nå at vegen er open for fri ferdsel.