Mykje vind og dårleg sikt

Fv51 over Valdresflye blir stengt klokka 18.00 laurdag grunna uvêr. Fv55 over Sognefjellet vart stengt laurdag morgon, og blir ikkje opna att før sundag.

Vind og dårleg sikt: Her er bilde frå Valdresflye laurdag ved 15-tida. Mykje vind og dårleg sikt, gjer at fylkesvegen blir stengt klokka 18.00 laurdag.  Foto: Statens vegvesen

Nyheiter

Det er Vegtrafikksentralen Øst som laurdag ettermiddag melder at fylkesvegen mellom Ottadalen og Valdres, Fv51 Valdresflye, blir stengt klokka 18.00 laurdag.

Stenginga skuldast uvêr.

Vegtrafikksentralen opplyser at det er mykje vind og dårleg sikt over Valdresflye.

Også på Fv55 over Sognefjellet er det uvêr. Sognefjellsvegen vart stengt laurdag morgon, og blir i fylgje Vegtrafikksentralen Øst ikkje opna att før tidlegast sundag.