Kraftselskapet i Skjåk reduserer nettleiga frå 1. oktober :

– Ei gladmelding frå Skjåk Energi

Glasopor sitt høge straumforbruk har ein del av æra for at straumen frå neste månad blir billigare for skjåkværane.

Reduserte kostnader: Kraftselskapet Skjåk Energi reduserer nettleiga frå neste månad. Det fører til at Glasopor, som er kraftselskapet sin største kunde, vil få ein halv million kroner i auka konkurransekraft. – Dette er pengar vi kan kaste inn og bruke i firmaet, seier fabrikksjef Svein Gudbrand Lund (t.h.), her saman med elverksjef i Skjåk Energi, Lars-Egar Haugen.  Foto: Tom Erik Solstad

Vi i Glasopor er glade for at våre kilowattimar på nettet bidreg til nedgangen i prisen på nettleiga. Dette er i klartekst billigare straumrekning for alle i Skjåk.

Svein Gudbrand Lund
Nyheiter

Glasopor AS er i dag den største straumkunden til Skjåk Energi. Fabrikken i Bismo står for heile 20 prosent av all straum som blir levert av kraftselskapet. Årleg brukar Glasopor AS 10 gigawattimar, som tilsvarar forbruket til 500 husstandar.

Reduserer nettleiga

At Glasopor brukar så mykje straum som dei gjer, kjem nå alle andre straumabonnentar til gode. På styremøte i Skjåk Energi tidlegare denne månaden vart det vedteke å redusere nettleiga for både private kundar og bedriftskundar, mykje takka vere den store straumkunden i Industrivegen i Skjåk.