Her blir det ikkje barnehage

Tidlegare Marlo skule blir ikkje bygt om til barnehage.

Om og men: Lite tyder på at det blir barnehage i tidlegare Marlo skule, men det er opp til kommunestyret å ta den endelege slutninga. Saka skal til behandling fyrstkomande torsdag.   Foto: Arkiv/Vigdis Kroken

Nyheiter

Det skriv rådmannen i ei sak som blir lagt fram til behandling i kommunestyret i Skjåk fyrstkomande torsdag.

– Rådmannen vil rå kommunestyret til å halde fast ved tidlegare vedtak om barnehagestruktur. Vedtaket er at det skal vera to barnehagar i kommunen: I Bismo og Dønfoss. Derfor er det rådmannen si haldning at det ikkje er aktuelt å bruke store ressursar på midlertidige løysingar og utbygging eller ombygging andre stader. Tiltak for tilrettelegging av Marlo skule inne og ute blir kostbare, og av den grunn vil ikkje rådmannen anbefale at kommunestyret går vidare med dette, skriv rådmannen.