På jakt etter tomteområde for hotell

Selskapet Schøyen AS i Oslo er på vegner av ei investorgruppe interessert i areal i Vågå som eignar seg for utvikling av turistanlegg og hotell.

Hotell: Eigedomsselskapet Schøyen AS i Oslo er på vegne av ei investorgruppe interessert i kjøp av tomt for utvikling av turistanlegg/hotell. Brustugujordet er eitt av to område som i kommuneplan er regulert for slik.   Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Schøyen er eit eigedomsselskap som kjøper og sel tomter i Austlandsområdet.