Sakna kvinne funne

Kvinna som var meldt sakna måndag kveld, er funne i god behald ikkje langt frå Glitterheim.

Glitterheim: Kvinna som har vore sakna, er nå funne i nærleiken av Glitterheim.  Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

I følgje operasjonssentralen i Politiet Innlandet, er kvinna etter forholda i god form og kan sjølv gå ned til turisthytta saman med leitemannskapa.


Leitaksjon i Jotunheimen

Politiet og friviljuge har sidan midnatt leitt etter ei amerikansk kvinne ved Glitterheim i Jotunheimen.