Skilting i Lom:

Dette blir godkjent

Formannskapet i Lom vedtok å gå for eit alternativt framlegg til skilting på Koopen.
Nyheiter

– Fjern skiltet straks

Reklameskiltet for Vinmonopolet på varehuset Koopen i Lom er ikkje godkjent. Skiltet må fjernast «straks».


Skiltet til det nye vinmonopolet på Koopen vart sett opp litt for fort, og vart litt for stort etter kommunen sine skiltvedtekter. Det vart fjerna da kommunens syn vart gjort kjent.

Formannskapet, som hadde saka på bordet tysdag efta, ville ikkje gå inn for dispensasjonssøknaden om storleik og plassering, korkje for polet eller apoteket I staden gjekk ein for ei alternativ løysing.