Eigedomsskifte i Ottadalen i august:

Hus og hytter skifta eigar

Sjå oversyn over eigedomsskifte i Ottadalen i august.
Nyheiter

Skjåk

Sotvegen 975 (Gnr 246, bnr 1, fnr 480) er seld for kr 750.000 frå Ann Kristin Vorkinn til Grace Lisbeth Hammer.