Eigedomsskifte i Ottadalen i august:

Hus og hytter skifta eigar

Sjå oversyn over eigedomsskifte i Ottadalen i august.
Nyheiter

Skjåk