Gudbrandsdal Lufthamn AS:

– Vi må bli tøffare med politikarane

Styreleiar i Gudbrandsdal Lufthamn AS, Erling Lusæter, var klar på at politikarane i regionen må svare for seg om flyplass.

Engasjerte: Erling Lusæter informerte andre flyplassentusiastar på møte i Vågå.  Foto: Hans Erik Kjosbakken

Nyheiter

Styret i Gudbrandsdal Lufthamn AS starta onsdag kveld med det som skal vera ei rekke av informasjonskveldar. Styret ber både tilhengjarar og skeptikarar om å koma for å få informasjon og vera med å drøfte det dei meiner er den viktigaste saka for heile regionen.