Næringsdrivande på Bergom rosar næringssjefen for arbeidet med Klokkargardtomta

Mindre kaos på Bergom

At det vart sett i stand parkeringsplassar på Klokkargardtomta i Lom, er dei næringsdrivande på Bergom svært glade for.

Fekk ros og blomar: Næringssjef Åshild M. Amundsen fekk «positivt sjokk» da ho møtte representantar for dei næringsdrivande på Bergom førre veke. Frå venstre: Jehans Bakke, Ola Lund, Åshild M. Amundsen og Arnt Rune Vole.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Førre veke takka dei næringssjefen for innsatsen.