Kvam Mek. legg ned i Lom

– Vi ynskjer å konsentrere oss om avdelingane på Kvam og Lillehammer.

Legg ned: Kvam Mek. legg ned avdelinga i Lom.  Foto: Tom Erik Solstad

Nyheiter

Det seier dagleg leiar Ola Tungen i Kvam Mekaniske Verksted til Fjuken.