Seks søkjarar vil bli rådmann i Vågå

Seks menn har søkt stilinga som rådmann i Vågå kommune. Ein av søkjarane er kommunalsjef Jan Egil Fossmo.

Rådmann: Jan Egil Fossmo som i dag er konstituert rådmann i Vågå kommune, er ein av seks søkjarar til stillinga som rådmann i kommunen.   Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Kommunalsjef Jan Egil Fossmo (57) er ein av søkjarane til stillinga som rådmann i Vågå.