– Vi får tru at ingen har køyrt seg bort

I meir enn ti år har turistar vorte «feilinformert» på ein rasteplass i Lom.

Ikkje Rv51: Denne tavla, nedanfor Røysheim i Bøverdalen, har stått med feilinformasjon i mange år. Likevel er det ikkje registrert mange «bomturar» på grunn av dette.  Foto: Hans Erik Kjosbakken/montasje

Nyheiter

Fylkesveg 55 er ein Nasjonal turistveg, med informasjonstavler og meir eller mindre spesielle rasteplassar langs vegen.

I sommar vart vi av ein vegfarande gjort merksame på det ein kan kalle ein skivebom på ei av tavlene. Informasjonstavla er plassert på ein rasteplass nedanfor Røysheim. Fylkesveg 55 er her kalla «Rv 51».