Eigedomsskifte i Ottadalen i juni og juli

Sjå kva eigedomar som skifta eigar i sommar.

Sundhågån: Skogbygdsvegen 22 er seld for 8,2 millionar kroner. 

Nyheiter

Skjåk