Populær sommarturnering

Fleire toppspelarar deltok da Lom Dartklubb inviterte til sommarturnering i helga.

Turnering: Lom Dartklubb inviterte til sommarturnering i helga. Både eigne medlemar og spelarar frå andre stader i landet deltok.  Foto: Privat

Dart: Det var mykje godt spel under turneringa.  Foto: Privat

Nyheiter

I alt 17 spelarar var på plass i Lom fredag og laurdag, for å kjempe om flotte premiar og mykje heider og ære, da vertskapet Lom Dartklubb arrangerte si årlege sommarturnering.

Bra oppmøte blant klubben sine eigne medlemar, saman med dei som kom utanfrå, gjorde turneringa til ein suksess.

Under sommarturneringa deltok fleire toppspelarar. Spelarane som var med på turneringa kom frå Dovre, Grua, Dokka, Sogn, Aust-Agder, Lom og Skjåk.

Lom Dartklubb er svært nøgd med helga, som baud på mykje godt dartspel og ikkje minst mykje sosialt.