Diktarstigen på Billingen

I samband med jubileet for Skjåk-diktaren Jan-Magnus Bruheim i 2014, vart det laga ein diktarstig på Billingen.
Nyheiter

Stigen er ikkje lang, så ein treng ikkje vera sprek for å gå han. Stigen går langs den mektige og brusande elva Tora. Samstundes som ein vandrar i flott natur, får ein presentert ni dikt eller sitat av Bruheim på nynorsk, engelsk, tysk og fransk.

Stigen ligg ved Billingen setergrend, som kan vera ein inngangsport til nasjonalparkane Breheimen og Reinheimen og Honnsrøve naturreservat.