Regnmålar utan ein dråpe

- Mange samanliknar sommaren i 1947 og årets sommar. Det kom langt meir nedbør for 71 år sidan, enn det har gjort nå i sommar, seier Rolv Kristen Øygard i Skjåk.

Tørr sommar: Målestasjonen «Skjåk 2» på Øygard har kvar dag i 79 år sendt inn resultat over nedbøren til Meteorologisk institutt. Rolv Kristen Øygard seier årets sommar er tørrare enn 1947 som mange samanliknar med. – Det var langt meir nedbør da enn det er nå i sommar, seier han.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Målestasjonen på Øygard på Ramstadstrond er ein av tre stasjonar i Skjåk som dagleg melder inn nedbør til Meteorologisk institutt.

Målestasjonen på Øygard har namnet «Skjåk2».