Blåhø byr på fantastisk panoramautsikt:

Vil ha siktskive på toppen av Blåhø

– Det finst ikkje makan til panoramautsikt som frå Blåhø. Det må gjerast noko, slik at turistane får vite kva dei ser frå toppen.

Blåhø: – Blåhø er ei perle, seier Kjell Andersen. Han kjenner Jettfjellet og Blåhø like godt som si eiga bukselomme. På 1960-talet hadde han ideen om ei siktskive på toppen for å fortelje kva ein ser. Nå, over 50 år etter, håpar han at nokon tek tak i ideen. Og at vegen blir rusta opp.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Det seier Kjell Andersen (86) frå Vågå. Han var på toppen av Blåhø (1618 moh.) fyrste gongen som åtteåring. Sidan har det vorte mange turar, både vinter og sommar, på ski, til fots eller med bil.

Da siktskiva på Trollhø mellom Tesse og Lemonsjøen vart opna nyleg, tente dette ein gamal idé hjå Kjell. Nemleg ei siktskive på toppen av Blåhø for at turistane skal vite kva dei ser.