Fartshumpar i Bismo

Statens vegvesen har planar om å setja opp to fartshumpar i Bismo, av omsyn til trafikktryggleiken.

Fartsdump: Den eine fartshumpen vil truleg bli plassert i området ved Skjåk turistheim.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Det har dei siste åra vore ein del trafikkuhell- og ulykker i Bismo.

Den eine fartshumpen vil truleg bli plassert ved Skjåkheimen, den andre i området ved Skjåk turistheim.