Lomsordføraren ynskjer felles legesenter for Lom og Skjåk:

– Ei viktig sak for alle

– Eg tykkjer vi skal ta opp att saka til ny vurdering. Eg meiner saka er så viktig at vi ikkje kan la vera, seier lomsordførar Bjarne Eiolf Holø.

Felles legekontor: Kommunane Lom og Skjåk bør ha felles legekontor, meiner lomsordførar Bjarne Eiolf Holø. Skjåkordførar Elias Sperstad er ikkje avvisande til å ta ein ny diskusjon om saka.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Lom og Skjåk har hatt fleire runder om felles legekontor før, seinast under kommunereformarbeidet.

Stabilt i Lom

– I Lom er vi heldige. Vi har hatt stabil og god legeteneste over fleire år. I september skal den eine fastlegen vår ut i permisjon for å fullføre spesialistutdanninga si. Da det vart søkt etter vikar i denne stillinga, kom det fleire godt kvalifiserte søkjarar. Det er med andre ord attraktivt å søkje legestillingar i Lom, men når det er sagt: Det betyr ikkje at det vil vera slik for evig og alltid, påpeikar lomsordføraren.