Er heilt utan internett:

– Ingen tek ansvar

For om lag fjorten dagar sidan vart internettet borte på Hosar-gardane i Skjåk. Ingen tek ansvar for å løyse problemet.

Arge: – Det er uvesentleg for oss kva for ein underleverandør Eidsiva skuldar på. Vi betaler Eidsiva for ei teneste vi ikkje får. Det må dei ordne opp i snarast, seier Kristian Hosar og Eivind Øvrelid.   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

– Å vera utan internett i 2018 er ei skikkeleg utfordring. Ikkje får vi levert rekneskapen, ikkje får vi betalt eller sendt rekningar, vi får nesten ikkje ordna noko som helst. Det som er skikkeleg frustrerande er at ingen tek ansvar for å ordne saka, sukkar Eivind Øvrelid.

Det var eit trefall som gjorde at ei telefonlinje datt ned og vart øydelagt. Det er Telenor som eig og har ansvar for telefonlinja. Hosar-gardane kjøper internett hjå Eidsiva, men Eidsiva seier dei ikkje kan få internett på fote att før Telenor ordnar linja.