Fredly fekk kjærkomen gåve

Lom demensforening har brukt 15.000 kroner på ulikt utstyr til Fredly og til Dagsenteret for heimebuande demente.

Sykkel: Ergometersykkel har stått på ynskjelista lenge, fortel Ragnhild Teigen Bryn (styremedlem i Lom demensforening), Kristine Berg (leiar i Lom demensforening), Stine Sva (tilsett i Dagsenteret for heimebuande demente) og Anne Karin Bårdseng (tilsett på Fredly).   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

– Pengane har vi fått frå bygdefolket i samband med gravferder dei siste åra, fortel Kristine Berg, leiar i Lom demensforening.

Lom demensforening har kjøpt inn ein ergometersykkel som allereie er på plass.