Fallskjerm tilsvarande ei årsløn:

Sluttar som rådmann i Vågå

Knut Helge Rønning sluttar som rådmann i Vågå kommune.

Sluttar: Knut Helge Rønning sluttar som rådmann i Vågå kommune. Rønning og ordførar Iselin Vistekleiven har signert ein avtale der Rønning fråtrer si stilling.   Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Vågå kommune ved ordførar Iselin Vistekleiven og Knut Helge Rønning har signert ei avtale der Rønning fråtrer si stilling som rådmann i Vågå med verknad frå 30. september 2018.

«Vågå kommune og Knut Helge Rønning er enige om at arbeidsforholdet ikke har utviklet seg slik partene hadde forutsatt, og er derfor enige om å avslutte samarbeidet gjennom inngåelsen av denne avtale. Vågå kommune understreker at Rønning har den kompetanse man etterspurte ved ansettelse og at Rønning har utført sine arbeidsoppgaver på en god måte med de ressurser som stod til rådighet», står det i avtalen.