– Situasjonen er kritisk

Den langvarige turken er eit stort problem for gardbrukarane i Ottadalen.

Vatning: Gardbrukarane i Ottadalen slit tungt med det turre, varme vêret. Somme har vatnarvatn, andre ikkje. Andreslåtten kan gå tapt dersom det ikkje snart blir regn.   Foto: Illustrasjonsbilde/Vigdis Kroken

Nyheiter

Hans Graffer, leiar i Lom bondelag, karakteriserer situasjonen med eitt ord: Kritisk.

– Eg har prata med fleire gardbrukarar som slit. Hjå oss på Graffer er det òg for lite vatn. Bekkane er snart turre. Kvar dag er eg oppi bekken for å gjera mitt for å få ut dei skvettane som er att, men nå må vi berre håpe på regn.