Dompe aktivitetspark

Ber kommunen ta over ansvaret

Styret i Dompe aktivitetspark ber Vågå kommune ta over ansvaret for vedlikehaldet for friområdet.

Dompe: Styret i Dompe aktivitetspark har gjeve Vågå kommune ein frist til 1. august å svare på brevet frå dei. Viss ikkje, blir velforeininga avslutta.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

– Dompe aktivitetspark er eit friareal som blir brukt av innbyggjarar i heile Vågå, og kan såleis ikkje likestillast med ein liten leikeplass knytt til eit bustadfelt. Dompe blir brukt jamnleg av barnehage og skule, og av andre innbyggjarar i Vågå, skriv Randi Merete Brennsletten, leiar i Dompe aktivitetspark, i eit brev til Vågå kommune som er stila til rådmann og kommunalsjefar.

Styret i Dompe aktivitetspark hadde møte den 25. juni, der det kom forslag om å avvikle Dompe aktivitetspark som velforeining.