Nytt fylkesvåpen er på veg:

Fire idear vidare i konkurransen

Juryen for nytt fylkesvåpen til Innlandet fylkeskommune har fått inn 162 idear. I går vart fire av dei plukka ut for vidare utvikling.

Gjekk vidare: Desse fire forslaga, teikna av Edin Bjørseth Horten, Sean Fabian Andersen, Olav Brostrup Müller og Einar Andreas Lilleengen, vart plukka ut av juryen.   Foto: Innlandet fylkeskommune

Nyheiter

– Det var mange spennande og kreative idear å velja mellom. Dei fire vi har valt å gå vidare med, trur eg kan symbolisere Innlandet på ein god og framtidsretta måte, seier Even Aleksender Hagen (Ap), fylkesordførar i Oppland og leiar av juryen.

Ideen bak det visuelle forslaget til dei fire som har gått vidare i konkurransen er som følgjer:

  • Edin Bjørseth Horten (7 år, Hamar): «Jeg har laget et fylkesvåpen som knytter de to fylkene sammen. Et vennskapsbånd, to hender som holder i hverandre. Bølger fra Mjøsa».
  • Sean Fabian Andersen (Lillehammer): «Designet på fylkesvåpenet tar inspirasjon ifra norsk natur og kultur og bygger oppunder dette. Elementene i fylkesvåpenet består av et fundament i grønt, som representerer økologi, skog og skogdrift. Blikkfanget i våpenskjoldet er den blå kurven. Mønsteret tar inspirasjon fra treskjæringer i Gudbrandsdalen og vekker assosiasjoner med vann i det blå og fosser og vannenergi (fornybar energi) i utformingen».
  • Olav Brostrup Müller (Lillehammer): «Fargevalget (hvitt og blått) representerer snøkledte vidder og livgivende, rennende vann. Uttrykket er moderne, minimalistisk og stilisert og bryter effektivt med begge de eksisterende fylkesvåpen – både i form og fargevalg. Fylkesvåpenet markerer sånn sett en ny start».
  • Einar Andreas Lilleengen (20 år, Brumunddal): «Ideen min til et nytt fylkesvåpen er et symbol som kommuniserer utvikling, framgang, tålmodighet, tradisjon, natur og samarbeid. Målet med ideen er å finne essensen av Innlandet; hva som skiller oss fra resten av Norge. Igjennom å gjenskape følelsen av fylket i et enkelt grafisk element, oversettes det effektivt til en stor varietet av mediekanaler og profilering».

Dei fire ideane skal nå takast vidare av tre designbyrå som skal lage utkast til nytt fylkesvåpen. Dei tre byråa skal konkurrere om eit vinnarutkast.

Juryen i arbeid: Frå venstre: Kåre Hosar, Andreas Fuglesang, Gunn Mari Rusten, Erik Ringnes, Per-Gunnar Sveen, Endre Hjelseth, Synne O. Gjeilo og Even Aleksander Hagen.   Foto: Innlandet fylkeskommune