Stor øving i Byrbergtunnelen – riksveg 15 blir stengt i to timar

Riksveg 15 mellom Vågå og Lom blir stengt mellom klokka 11.00 og 13.00 i dag, torsdag 7. juni, på grunn av ei stor beredskapsøving vil Byrbergtunnelen.  Det er omkøyring for personbilar, tungtransport må vente.

Øving: Riksveg 15 blir stengt i to timar i dag på grunn av ei stor beredskapsøving i Byrbergtunnelen.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Kommunane Lom og Vågå, naudetatane og Statens vegvesen held ei realistisk beredskapsøving i Byrebergtunnelen på riksveg 15 torsdag 7. juni.

Målet med øvinga er å trene på redningsarbeid og samhandling mellom dei ulike etatane når det skjer alvorlege ulykker i ein vegtunnel.

Dei offentlege etatane som deltek i øvinga får også hjelp av Norsk Luftambulanse på Dombås, dersom helikopteret ikkje er oppteke med reelle oppdrag på dette tidspunktet.

I tillegg til å øve på redningsarbeid i tunnelen, blir utslepp av miljøfarleg stoff også eit tema under øvinga.

Det blir mange deltakarar og utrykkingskøyretøy på riksveg 15 mellom Vågå og Lom torsdag føremiddag.

Tunnelen blir stengt mellom kl. 11.00 og kl. 13.00, under øvinga.

For personbiltrafikk mellom Lom og Vågå blir det omkøyring om fylkesveg 468 på nordsida av Vågåvatnet, så lenge tunnelen er stengt. Køyretøy over 3,5 tonn må vente til vegen opnar att.