– Det beste er modulbygg

Det er i sentrumsbarnehagen kapasitetsproblemet er. Derfor er det òg viktig at ein finn løysingar der.

Best: – Det beste alternativet er å få på plass modulbygg ved Bismo barnehage, skriv rådmannen i eit notat som tysdag blir lagt fram for formannskapet.   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Det skriv rådmannen i eit notat som fyrstkomande tysdag blir lagt fram til drøfting i formannskapet.