Vekas jubilant

«Vekas jubilant» er ein gut som har vorte 2 år.
Nyheiter

Kvar veke trekkjer Fjuken ut ein ung jubilant som får ei overrasking i posten. Jubilanten blir trekt ut blant helsingane som har stått på trykk i papiravisa torsdag, og blir offentleggjort på våre nettsider kvar helg.

Denne vekas jubilant er Pål Henrik Repp som vart 2 år 11. mai.

Du får ei helsing i posten frå Fjuken, Pål Henrik.

Om du sender inn helsing til Fjuken på papir, men ikkje ynskjer å vera med på «Vekas jubilant» - gjer vel å melde frå om det.