Odd Joar Ramstad var ordførarkandidat for Skjåk Ap i 2015

Nå har han meldt seg ut av partiet

– Da vi gjekk til val i 2015, sende vi ut eit skriv til veljarane der vi fortalde kva vi ville arbeide for. Å bryte lovnader er ikkje min stil, seier Odd Joar Ramstad.

Viktige saker: – I skrivet vi sende ut til veljarane før valet i 2015 slo eg som ordførarkandiat for Skjåk Ap fast at eg ville arbeide for full barnehagedekning. Når partiet gjer det motsette, kan eg ikkje lenger vera medlem i partiet, seier Odd Joar Ramstad.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Han fortel at han har meldt seg ut av partiet av fleire grunnar, men saka om barnehagesituasjonen – om det skulle setjast opp eit modulbygg ved Bismo barnehage eller ikkje – var dråpen som fekk begeret til å flyte over.