Lom frå topp til 126. plass på Kommunebarometeret

Uroa over situasjonen

Frå å «vinne» Kommunebarometeret både i 2012 og 2013, kjem Lom kommune nå heilt ned på ein 126. plass av landets 426 kommunar.

Nedover tabellen: Lom kommune har rasa frå toppen og langt nedover Kommunebarometeret.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Det er Kommunal Rapport som kvart år publiserer Kommunebarometeret (KB). KB er ei måling som rangerer kommunane etter 152 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorar.