Sjårdalsvegen er stengt

Politiet har stengt Sjårdalsvegen mellom Lalm og Granrud på grunn av rasfare. I ettermiddag kjem geologar frå NGI for å sjå på området.

Stengt: Sjårdalsvegen er stengt på strekninga frå krysset Brekkevegen til krysset Øverbygdsvegen/Sjårdalsvegen ved Granrud. Dei som bur sør for området det er fare for ras, kan køyre inn og ut av området, men berre frå Lalmssida.   Foto: Arve Danielsen

Stengt: Baksidevegen mellom Lalm og Otta er stengt ved Veggum.   Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Fylkesvegen mellom Lalm og Sjårdalen er stengt på grunn av rasfare.

Politibetjent Roger Haugen fortel at vegen er stengt på strekninga krysset Øverbygdsvegen-Sjårdalsvegen og krysset Sjårdalsvegen-Brekkevegen.

Berre bebuarar i hus som ligg sør for den primære rassona kan køyre inn og ut av området, men berre frå Lalmssida.

11 personar er oppmoda om å flytte ut frå heimane sine i området nedanfor der det gjekk eit jordras natt til fredag.


Seks husstandar evakuerte på grunn av jordras

Vågå kommune sin krisestab er samla og følgjer situasjonen med flaum og jordras. Fredag morgon gjekk eit jordras på Lalm og seks husstandar er bede om å flytte ut.

 

Ordførar Iselin Vistekleiven fortel at bebuarane har fått tilbod om overnatting på Vågå hotel.

Geologar frå NGI er på veg oppover for å sjå på området i ettermiddag. Dei kjem ved 17-tida.

Også fylkesvegen på baksida mellom Lalm og Otta er stengt ved Veggum.

Når det gjeld Finna og Nugga, har vasstanden her gått ned.

Skårsroe: Området jordraset gjekk i, ligg lenger vest. I 2013 gjekk det eit jordras i Skårsroe.   Foto: Arve Danielsen