Seks husstandar evakuerte på grunn av jordras

Vågå kommune sin krisestab er samla og følgjer situasjonen med flaum og jordras. Fredag morgon gjekk eit jordras på Lalm og seks husstandar er bede om å flytte ut.

Kriseleiing: Vågå kommune har kalla saman kriseleiinga som følgje av flaum og jordras. Frå venstre sit Simen Kleiven, ordførar Iselin Vistekleiven, politibetjent Roger Haugen, brannsjef Bjørn Tore Aspen, Linda Røe og Roar Strand.   Foto: Arve Danielsen

Veglause: Fem husstandar i Sjårdalen er veglause.   Foto: Arve Danielsen

Rikssenteret: Ingen flaum utan at Rikssenteret står under vatn.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Klokka 10.00 fredag samla ordførar Iselin Vistekleiven kriseleiinga i Vågå kommune.

Ved fire-tida natt til fredag vakna ein huseigar ved Øverbygdsvegen på Lalm av at kjellaren i huset vart fylt av vatn. Ein bekk hadde teke nytt far etter eit jordras lenger opp i lia.

Raset er femti meter breidt og 200 metar langt.

Politbetjent Roger Haugen fortel at det er ustabil grunn i området, og seks hustandar ved Drogje og nedanfor er oppfordra til å flytte ut til situasjonen er kartlagt og avklara. 

Både politi og brannvesen er på staden.

Haugen seier at dei følgjer situasjonen, og vurderer også å flytta dyr frå eit fjøs i området.

Politiet oppfordrar folk om ikkje å køyre inn i området ved Øverbygdsvegen for å sjå. Vegen er forøvrig stengt for all trafikk.

Politiet vurderer også situasjonen for heile Øverbygdsvegen frå Brekka til Sjårdalen ved Granrud.

Ordførar Iselin Vistekleiven ber folk om å følgje med på kommunen si Facebook-side. Her blir ting oppdatert når dei har noko nytt.

Vågå kommune har kontakta NVE om situasjonen. NVE har gjeve NGI oppdrag om å reise til Vågå for å vurdere situasjonen og kartleggje risiko for ytterlegare jordskred. Denne kartlegginga vil starte i ettermiddag.

Simen Kleiven som er vegansvarleg i kommunen, fortel at dei har oppsyn med vegar og stikkrenner, og vil ha ekstra vakt i helga. Han ber folk om at dei snarleg tek kontakt med kommunen om dei ser noko som skjer som følgje av vatne eller ras.

I Skogbygda er Botnevegen grove over av vatnet. Finndalsvegen har rasa ut.

Baksidevegen mellom Lalm og Otta er også stengt.

Onsdag kveld vart fem husstandar i Sjårdalen veglause etter at vegvesenet grov opp ei røyr for å hindre at Sjårdalsbekken skulle grave ut fylkesvegen.

Thoralf Myrhaug fortel at dei kan køyre over eit jorde til ein nabogard, men våt mark gjer at dette er vanskeleg.

Evakuerte: Seks husstandar ved Øverbygdsvegen på Lalm er evakuerte etter at det natt til fredag gjekk eit jordras oppi lia. NGI kjem til Vågå fredag ettermiddag for å sjå på situasjonen.   Foto: Arve Danielsen