Her er det for trongt

Snart blir det slutt på å bruke alleen mellom vassvaglen og kommunehuset i Lom sentrum til torghandel.

Snart slutt: Mykje tyder på at det snart blir slutt med torghandel i dette området.  Foto: Arkiv/Vigdis Kroken

Nyheiter

Dagens løysing har fleire utfordringar. Alleen er trong i høgsesongen når det står bilar parkert på båe sider, benkar er plassert ut og trea har fått blad. Tilgangen til straum er dårleg og det er heller ingen krav når det gjeld korleis ei salsbod skal sjå ut.