Usemje om kontraktstildeling:

Skjåk har fått søksmålsvarsel

Verksemda Rørlegger-Service AS meiner dei har krav på erstatning frå Skjåk kommune på grunn av brot på forskrift om offentlege anskaffingar.

Har fått krav: Skjåk kommune har fått erstatningskrav i posten.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Saka gjeld eit renoverings- og ombyggingsprosjekt på Skjåkheimen, der Per Hagen AS fekk tildelt kontrakt.