RUSSEPRESIDENTEN

Russetida er godt i gang for Lomsrussen. Mari Solbakken (19) er utnemnd som sjefsruss.

Sjefsruss: Mari Solbakken er russepresident på Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule avdeling Lom. Presidenten håpar alle får ei fin og artig russetid.  Foto: Tom Erik Solstad

Nyheiter

Beskriv deg sjølv med tre ord?

– Omsorgsfull, bestemt og snill.